Nieuws

Nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot het Dravetsyndroom, activiteiten rondom de stichting en wetenschappelijk onderzoek

11 April 2021

Doctoraatsonderzoek naar gangpatroon bij het Dravetsyndroom

Wat zijn de voornaamste kenmerken van het gangpatroon bij het Dravetsyndroom? Op die vraag wilde Lore Wyers met haar doctoraatonderzoek een antwoord vinden. Ze onderzocht 50 Vlaamse en Nederlandse kinderen en jongvolwassenen in het ganglabo in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Ze was aangenaam verrast door het enthousiasme van de deelnemers en hun ouders. Op 19 april vindt haar doctoraatsverdediging plaats.

Lore is kinesitherapeut (fysiotherapeut). Vier jaar geleden begon ze aan het doctoraatsonderzoek.

“We wisten dat mensen met het Dravetsyndroom vaak moeilijkheden krijgen bij het lopen, maar hoe die problemen precies ontstaan, was nog onduidelijk”, legt ze uit. “Dus hebben we een groep kinderen en jong volwassenen jaarlijks getest om de gangproblemen in kaart te brengen. In totaal zijn er 50 Vlaamse en Nederlandse kinderen en jongvolwassenen tussen 3 en 26 jaar op bezoek gekomen in ons ganglabo in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Daarbovenop konden we dankzij een goede samenwerking met een onderzoeksgroep uit Padova, Italië onze gegevens vergelijken met nog eens 40 Italiaanse kinderen en jongvolwassenen.”

Crouch gait

In het onderzoek heeft Lore zich gefocust op de mechanische aspecten, ofwel het samenspel van krachten rond de gewrichten in de benen tijdens het stappen. Lore:  “We merkten dat ‘crouch gait’- een gangpatroon waarbij de knieën teveel gebogen blijven tijdens de steunfase - bij iets minder dan de helft van de populatie voorkomt. Daarnaast blijken veel voornamelijk jongere kinderen hun romp naar voor te houden, wat de krachtwerking rond de knie kan beïnvloeden. Verder zagen we een minder goed gecontroleerde voetplaatsing en aanwijzingen voor licht verminderde spierkracht die mogelijk de gang verstoren.”

Geduld en creativiteit

Lore vindt neurologie bijzonder interessant en het werken met kinderen heel erg leuk. “Dit onderwerp was dan ook ideaal om me vier jaar in te verdiepen en echt nieuwe dingen te ontdekken. De grootste meevaller was het enthousiasme van de deelnemers en hun ouders. Zo’n ganganalyse is een hele uitdaging, zeker voor kinderen die niet goed kunnen begrijpen waarom we die bolletjes plakken en wat we van hen verwachten. Met veel geduld, creativiteit en hulp van de ouders konden we het dan toch een goed einde brengen. Ik prijs mezelf gelukkig dat de ouders van onze deelnemers ook zo graag meer te weten willen komen over de hele aandoening en niet alleen hun kind maar ook de wetenschap vooruit willen helpen.”

Toekomst

Het onderzoeksproject en Lores doctoraatsstudie is dan wel afgelopen, het einde is zeker nog niet bereikt. Lores collega Karen Verheyen werkt nog voort aan haar onderzoek, waarbij de ontwikkeling en de evolutie van de gang centraal staat. Daarnaast is er een klinisch pad uitgerold in samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en multifunctioneel centrum Heder om de kinderen verder te blijven opvolgen in de toekomst. Lores eigen toekomstplannen zijn alvast gestart: “Ik werk nu als Clinical Analytics Consultant bij LynxCare. De liefde voor data-analyse, software en visualisaties die tijdens mijn onderzoek is gegroeid, kan ik nu gebruiken om de gezondheidszorg in het algemeen vooruit te helpen.”  

Doctoraatsverdediging 19 april 2021
The identification of gait deviations in patients with Dravet Syndrome 
Promotoren: Prof. Dr. Ann Hallemans, Dr. Patricia Van de Walle en Prof. Dr. Kaat Desloovere
Begeleider: Prof. Dr. Berten Ceulemans

Universiteit Antwerpen
KU Leuven

Voor alle teksten, foto's etc. van de website www.dravetsyndroom.eu geldt copyright ©2014 Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen.