Nieuws

Nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot het Dravetsyndroom, activiteiten rondom de stichting en wetenschappelijk onderzoek

19 Oktober 2020

Evalueren van gangproblemen bij Dravetsyndroom

Gangproblemen bij Dravetsyndroom zijn veelzijdig en hebben verschillende onderliggende oorzaken. Ze houden verband met ontwikkelings- en motorische problemen. Maar ook voetafwijkingen, beenderige afwijkingen en verminderde kracht spelen een rol. Het regelmatig opvolgen van de gang, en bij uitbreiding de motoriek, is uitermate belangrijk.

Dat zijn de eerste resultaten van het T-Gaid project. Het project werd in 2017 gestart aan de Universiteit Antwerpen en het Universitair ziekenhuis Antwerpen met steun van het FWO – Vlaanderen.  De studie stond onder leiding van prof. Ann Hallemans, bewegingsexpert in samenwerking met prof. Berten Ceulemans, kinderneuroloog, dr. An-Sofie Schoonjans, kinderneuroloog i.o., dr. Patricia Van de Walle, kinesioloog. T-Gaid had als doel om een kader te ontwikkelen om de gangproblemen bij kinderen en adolescenten met Dravetsyndroom beter te begrijpen en op te volgen. Gedurende vier jaar werden in totaal 50 deelnemers, met een leeftijd variërend van 3 tot 25 jaar, opgenomen in de studie. Jaarlijks ondergingen zij een uitgebreide 3D ganganalyse.

In het Universitair Ziekenhuis Antwerpen wordt nu gewerkt aan een klinisch pad. Dit houdt in dat vanaf 2021 alle kinderen, adolescenten en jongvolwassenen die opgevolgd worden in het UZA op regelmatige basis doorverwezen worden voor een evaluatie van de gang en motoriek. Dit gebeurt in samenwerking met de behandelende artsen en kinesitherapeuten

Op 8 mei 2021 organiseert het onderzoeksteam een studiedag over klinische ganganalyse bij neurologische populaties (meer info: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/m2ocean/studiedag-klinische-ganganalyse/), Deze studiedag is specifiek gericht op artsen en clinici die gangafwijkingen zien bij hun patiënten maar nog niet vertrouwd zijn met hoe de informatie vanuit een ganganalyse kan bijdragen aan de behandeling. Een van de workshops is specifiek gericht op gangproblemen bij het Dravetsyndroom.

Het onderzoeksteam is alle patiënten met het Dravetsyndroom en hun ouders zeer dankbaar voor hun deelname aan T-Gaid!

Voor alle teksten, foto's etc. van de website www.dravetsyndroom.eu geldt copyright ©2014 Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen.