Nieuws

Nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot het Dravetsyndroom, activiteiten rondom de stichting en wetenschappelijk onderzoek

Dravetmuismodel werpt vruchten af!

Vorig jaar sponsorde de Stichting Dravetsyndroom NL/VL de verdere realisering van een zogenaamd Dravetmuismodel, samen met een aantal andere Europese Dravetorganisaties. Projectleider Ana Mingorance ontving onlangs een update van de Jackson Laboratory.

In totaal zijn er nu twintig verschillende instituten die gebruik hebben gemaakt van de Dravetmuizen: dat betekent twintig nieuwe onderzoeken waarin geprobeerd wordt het Dravetsyndroom beter te begrijpen dan wel nieuwe behandelmogelijkheden te proberen. Elk van deze projecten besteedt naar schatting 150.000 Euro. Dus met het beschikbaar stellen van deze muizen hebben we zo’n drie miljoen Euro aan Dravetonderzoek mogelijk gemaakt!

De Jackson Laboratory mag geen nadere informatie geven over de laboratoria die met de Dravetmuizen werken. Maar sommige van deze onderzoeksgroepen hebben zelf contact gelegd met de Spaanse Dravetstichting (Dravet Syndrome Foundation Spain). Een aantal van hen werkt aan genetische therapie die ze willen testen bij de Dravetmuizen. Andere onderzoeksgroepen willen meer leren over de aandoening, bijvoorbeeld over neurologische ontstekingsprocessen die bij Dravetsyndroom mogelijk een rol spelen.

Voor alle teksten, foto's etc. van de website www.dravetsyndroom.eu geldt copyright ©2014 Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen.