Jaarverslag 2017

Het jaar 2017 was een erg goed jaar voor de Stichting Dravetsyndroom. We ontvingen een zeer indrukwekkend bedrag aan donaties, we organiseerden twee ouderbijeenkomsten en we gaven een brochure uit over het Dravetsyndroom. We waren betrokken bij de evidence based richtlijn diagnostiek en behandeling Dravetsyndroom. Verder mochten we tientallen nieuwe families verwelkomen en konden we bij verschillende projecten onze inbreng leveren. Het jaarverslag met daarin de cijfers van 2017 zijn vanaf vandaag op onze website te vinden. 

20.000 Euro voor nieuw Dravetonderzoek

De Stichting Dravetsyndroom NL/VL doneert 20.000 Euro aan de dienst kinderneurologie van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen voor een studie naar het voorkomen van parkinsonisme verschijnselen bij Dravetsyndroom. Parkinsonisme is een van de bijkomende problemen die na verloop van jaren kunnen optreden bij patiënten met Dravetsyndroom. Onderzoek is hard nodig omdat er nog weinig over bekend is, terwijl parkinsonisme de kwaliteit van leven van deze patiënten extra kan beperken.

De Stichting Dravetsyndroom is trots om aan dit onderzoek een financiële bijdrage te kunnen leveren. Een groot deel van dit bedrag is afkomstig van een schenker die anoniem wil blijven. De rest kon bijeen worden gebracht dankzij verschillende donaties die de stichting in 2017 mocht ontvangen. 

Dr. Schoonjans van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen: “Bij het ouder worden, zien we bij sommige patiënten met Dravetsyndroom dat zij stroever en minder vlot bewegen. Daarnaast vertonen zij ook vaak minder mimiek op het gelaat, hebben ze problemen met slikken of praten en trillen de handen (tremor). Deze kenmerken zouden kunnen wijzen op parkinsonisme. Hoewel de meest gekende oorzaak van parkinsonisme de ziekte van Parkinson is, wordt dit ook bij andere aandoeningen gezien.”

Er is vanuit de literatuur nog niet veel bekend over de ontwikkeling van parkinsonisme bij patiënten met het Dravetsyndroom. Het onderzoek aan het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen moet meer inzicht geven in de precieze aard van deze stoornissen en de oorzaak daarvan. Het doel is ook na te gaan of deze verschijnselen te beïnvloeden zijn of zelfs tegen te gaan met medicijnen of specifieke revalidatie.

Het onderzoeksteam bestaat uit: dr An-Sofie Schoonjans, kinderarts en kinderneuroloog i.o.; prof. dr. Berten Ceulemans, kinderneuroloog en coördinator van de afdeling Kinderneurologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen; dr. David Crosiers, neuroloog en gerenommeerd Parkinsonspecialist; prof. Ann Hallemans, gangspecialiste. Allen zijn verbonden aan deze dienst. 

Dr. Schoonjans: “We willen graag iedereen heel hartelijk bedanken voor deze steun. Het is al langer geweten dat Dravetsyndroom meer is dan louter een epilepsie. Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in een van de problemen die vooral bij volwassen wordende patiënten met Dravetsyndroom gezien wordt. Op termijn hopen we hiermee patiënten met deze problemen beter te helpen. Deze steun is een voorbeeld van goede samenwerking tussen zorgverleners, wetenschappers en patiëntengroepen”.

Meer informatie over dit project is op te vragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dravetmuismodel werpt vruchten af!

Vorig jaar sponsorde de Stichting Dravetsyndroom NL/VL de verdere realisering van een zogenaamd Dravetmuismodel, samen met een aantal andere Europese Dravetorganisaties. Projectleider Ana Mingorance ontving onlangs een update van de Jackson Laboratory. Ze berichtte ons over de laatste stand van zaken.

In totaal zijn er nu twintig verschillende instituten die gebruik hebben gemaakt van de Dravetmuizen: dat betekent twintig nieuwe onderzoeken waarin geprobeerd wordt het Dravetsyndroom beter te begrijpen dan wel nieuwe behandelmogelijkheden te proberen. Elk van deze projecten besteedt naar schatting 150.000 Euro. Dus met het beschikbaar stellen van deze muizen hebben we zo’n drie miljoen Euro aan Dravetonderzoek mogelijk gemaakt!

De Jackson Laboratory mag geen nadere informatie geven over de laboratoria die met de Dravetmuizen werken. Maar sommige van deze onderzoeksgroepen hebben zelf contact gelegd met de Spaanse Dravetstichting (Dravet Syndrome Foundation Spain). Een aantal van hen werkt aan genetische therapie die ze willen testen bij de Dravetmuizen. Andere onderzoeksgroepen willen meer leren over de aandoening, bijvoorbeeld over neurologische ontstekingsprocessen die bij Dravetsyndroom mogelijk een rol spelen.

UMC Utrecht onderzoekt probleemgedrag bij Dravetsyndroom

Stichting Dravetsyndroom heeft een subsidie binnengehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar probleemgedrag bij Dravetsyndroom. Dankzij de COFRA foundation is hiervoor €30.000 beschikbaar gesteld! Het onderzoek vindt plaats bij het UMC Utrecht.

De subsidie is binnengehaald door Thea Boersma. Zij is een goede vriendin van Arjan en Sandra van der Velden, de ouders van Isabella die het Dravetsyndroom heeft. Via haar werk bij Anthos was het voor Thea mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen bij de COFRA Foundation. Na overleg met Arjan, de Stichting Dravetsysndroom en dr. Eva Brilstra van het UMC Utrecht, is een onderzoeksvoorstel opgezet en ingediend. Het bestuur van de stichting is zeer blij dat de subsidieaanvraag begin 2017 is goedgekeurd, en is Thea Boersma enorm dankbaar.

Probleemgedrag in kaart brengen

Inmiddels is de onderzoeksopzet verder uitgewerkt en kan het onderzoek van start gaan. De subsidie wordt aangewend om voor een aantal maanden een onderzoeker aan te stellen bij de afdeling Genetica van het UMC Utrecht. Klinisch geneticus dr. Eva Brilstra licht toe: “Iris de Lange, arts-onderzoeker, heeft in het kader van haar promotieonderzoek interviews afgenomen bij ouders van kinderen met Dravetsyndroom. Het onderzoek van Iris betrof het hele scala aan verschijnselen bij Dravetsyndroom en de genetische factoren die hierop van invloed zijn. De deelnemende ouders hebben vragenlijsten ingevuld, waaronder de ‘Child Behavior Checklist’, een instrument om probleemgedrag in kaart te brengen. Dankzij de subsidie van de COFRA foundation kan een onderzoeker nu gaan inzoomen op de veelheid aan gegevens ten aanzien van gedrag die zijn verkregen.”

Richtlijnen voor behandeling en begeleiding

Analyse van deze gegevens moet een duidelijker beeld geven van de aard en mate van het probleemgedrag dat zich kan voordoen bij Dravetsyndroom. Op basis daarvan kan een protocol worden geschreven voor vervolgonderzoek. Het uiteindelijke doel is om richtlijnen te kunnen opstellen voor behandeling en begeleiding bij probleemgedrag.

Nieuws

 • 9 stoere mannen strijden voor Lon en haar lotgenoten +

  Op 14 oktober a.s. tijdens de Strong Viking Run in

  Lees verder
 • Steun onze stichting door online te shoppen! +

  Gratis doneren aan Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen. Dat klinkt goed en

  Lees verder
 • Bewegingsdag voor kinderen en jongeren met het Dravetsyndroom ! +

   

  Bewegen is gezond. Het houdt onze gewrichten soepel, versterkt

  Lees verder
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Dank voor uw gift

 • In plaats van bloemen... +

  Op 6 mei jl. is de oma van Harm de Groot (Dravetsyndroom) plotseling overleden. Ze had altjd gezegd dat ze bij haar begrafenis graag een donatie voor de Dravetstichting wilde,

  Lees verder
 • Donatie vanwege 50 jarig huwelijksfeest +

  De heer en mevrouw Van Craaikamp hebben het heuglijke feit mogen vieren dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Zij hebben de gasten op hun 50-jarig huwelijksfeest gevraagd een donatie te doen

  Lees verder
 • DiscoveryRun: bedankt!!! +

  Marcel Wiesenfeld (foto) nam op 30 september bij de 'afterparty' van de DiscoveryRun zomereditie 2017 een cheque in ontvangst voor onze stichting van maar liefst €13.227,50! Lees verder
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Contact

Heeft u een vraag over de stichting of over het Dravetsyndroom? Heeft u behoefte aan persoonlijk contact? Wilt u een actie opzetten om geld in te zamelen?

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rondom het Dravetsyndroom?

U kunt ons bereiken middels het contactformulier.

U kunt ons ook mailen. Stuur uw bericht naar: info@dravetsyndroom.eu

We helpen u graag verder!

captcha
Reload
SlideBar

Wilt u het nieuwste informatie krijgen over onze activiteiten en nieuws rondom Dravetsyndroom?
Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief

SlideBar

Stichting Dravetsyndroom NL/VL heeft uw hulp nodig!

Om onze doelen te kunnen nastreven zijn we volledig afhankelijk van donaties, giften en acties.

Elke financiële bijdrage, klein of groot is meer dan welkom en zal volledig worden besteed aan de gestelde doelen.

Lees hier hoe u ons kunt helpen!

We zijn ontzettend blij met iedere vorm van steun.

Onze hartelijke dank daarvoor!