Nederland : aanvraag voorzieningen en zorg voor kinderen

Vrijwel alle ouders van een kind met het Dravetsyndroom hebben op zeker moment voorzieningen of extra zorg nodig. De eerste vragen die zich dan voordoen zijn:

  • wat voor mogelijkheden zijn er?
  • waar heb ik en mijn kind recht op?

U kunt contact zoeken met een zorgconsulent van MEE of een maatschappelijk werker verbonden aan de polikliniek of het ziekenhuis waar uw kind onder behandeling is. Deze kan u ook zo nodig helpen bij het aanvragen van de gewenste zorg of voorzieningen. 

De zorg wordt geregeld vanuit de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

De Wet langdurige zorg is er voor de zwaarste, langdurige zorg. Voor de lichtere vormen van ondersteuning zijn de gemeentes verantwoordelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Verpleging en persoonlijke verzorging zijn nu onderdeel van de Zorgverzekeringswet. De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door uw eigen zorgverzekeraar. 

Fondsen

Bieden de wettelijke mogelijkheden onverhoopt niet of onvoldoende ruimte voor een oplossing? Dan zijn er in bepaalde gevallen mogelijkheden om een beroep te doen op Fondsen in Nederland. De Ango is een belangrijk Fonds dat samenwerkt met vele kleinere fondsen en consulenten in dienst heeft die u zo nodig de weg kunnen wijzen.

Aanbevolen links

www.lwoe.nl  landelijk werkverband onderwijs en epilepsie

www.rijksoverheid.nl over veranderingen in de zorg

www.svb.nl/pgb

https://www.langdurigezorg.nl

www.hulpmiddelenwijzer.nl

www.pgb.nl site van belangenvereniging van mensen met een PGB Per Saldo

www.regelhulp.nl

 

Voor alle teksten, foto's etc. van de website www.dravetsyndroom.eu geldt copyright ©2014 Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen.