België

Thuisbegeleiding en
verhoogde
kinderbijslag.

Vrijwel alle ouders van een kind met Dravetsyndroom hebben op zeker moment voorzieningen of extra zorg nodig. De eerste vragen die zich voordoen zijn:

  • Welke mogelijkheden zijn er?
  • Waar hebben ik en mijn kind recht op?

Thuisbegeleiding:

In België hebt u de mogelijkheid om u te laten bijstaan door een persoon van een thuisbegeleidingsdienst.

Deze thuisbegeleidingsdiensten bieden geen therapie, maar ondersteunt de ouders, kinderen, jongeren en volwassenen in hun zoektocht naar antwoorden. Deze begeleiding gebeurt hoofdzakelijk thuis en richt zich tot het hele gezin.

Ook kunnen zij u helpen voor de aanvraag van bijvoorbeeld verhoogde kinderbijslag, inschrijving bij het VAPH, schoolkeuzes, ...

Via de website  https://www.vaph.be/ kunt u een overzicht krijgen van alle thuisbegeleidingsdiensten in Vlaanderen.

Kinderbijslag

De kinderbijslag zit onder het Agentschap Opgroeien, meer bepaald onder het Groeipakket als zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. De zorgtoeslag is een extra financiële ondersteuning als tussenkomst bij bijvoorbeeld therapie of andere kosten die een ondersteuningsnood met zich meebrengt. Omdat de doorlooptijd voor een aanvraag gemiddeld meer dan 300 dagen bedraagt, werden de voorbije twee jaar inspanningen geleverd om de procedure volledig te digitaliseren.

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website http://handicap.fgov.be.

Voor alle teksten, foto's etc. van de website www.dravetsyndroom.eu geldt copyright ©2014 Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen.