België

Thuisbegeleiding en
verhoogde
kinderbijslag.

Vrijwel alle ouders van een kind met Dravetsyndroom hebben op zeker moment voorzieningen of extra zorg nodig. De eerste vragen die zich voordoen zijn:

 • Welke mogelijkheden zijn er?
 • Waar hebben ik en mijn kind recht op?

Thuisbegeleiding:

In België hebt u de mogelijkheid om u te laten bijstaan door een persoon van een thuisbegeleidingsdienst.

Deze thuisbegeleidingsdiensten bieden geen therapie, maar ondersteunt de ouders, kinderen, jongeren en volwassenen in hun zoektocht naar antwoorden. Deze begeleiding gebeurt hoofdzakelijk thuis en richt zich tot het hele gezin.

Ook kunnen zij u helpen voor de aanvraag van bijvoorbeeld verhoogde kinderbijslag, inschrijving bij het VAPH, schoolkeuzes, ...

Via de website  https://www.vaph.be/ kunt u een overzicht krijgen van alle thuisbegeleidingsdiensten in Vlaanderen.

Verhoogde kinderbijslag

Als ouder van een kind met een beperking heb je heel wat kosten: medische onderzoeken, behandelingen, therapieën, hulpmiddelen, speciale voeding …

De verhoogde kinderbijslag dient om deze meerkosten gedeeltelijk te dragen.

U kunt de verhoogde kinderbijslag aanvragen via uw ziekenfonds, zij zullen u de aanvraagformulieren opsturen. Deze bestaan uit 2 lijsten: het medische en het medisch-sociaal formulier.

Je kind zal dan uitgenodigd worden voor een onderzoek door een bevoegde geneesheer. Die deelt zijn vaststelling mee aan de FOD Sociale Zekerheid. De beslissing wordt u bezorgd door de kinderbijslagfonds.

Bereid dit onderzoek goed voor ! Zorg ervoor dat je dossier voorzien is van alle nodige medische rapporten, liever een rapport te veel dan één vergeten !

De beperking van uw kind wordt beoordeeld aan de hand van drie pijlers:

1. de gevolgen op lichamelijk en mentaal vlak,
2. de gevolgen op het vlak van activiteiten en de participatie van je kinderbijslag,
3. de gevolgen voor de sociale omgeving.

Voor elke pijler krijgt je kind 'punten' toegekend. Die punten geven aan hoe ernstig het tekort is of hoe groot de geleverde inspanning is vergeleken met een gewone ontwikkeling of situatie.

 • Pijler 1: In deze pijler wordt de handicap van je kind puur medisch bekeken en uitgedrukt in een percentage en het overeenstemmend aantal punten.
 • Pijler 2: Hier wordt de graad van zelfredzaamheid van je kind bepaald op vlak van:
 1. leren, opleiding, sociale integratie
 2. communicatie,
 3. mobiliteit en verplaatsing
 4. zelfverzorging
 • Pijler 3: Centraal in deze pijler staan de inspanningen van het gezin. Het gaat om: 
 1. opvolging van de behandeling thuis
 2. verplaatsing voor medisch toezicht en behandelingen
 3. aanpassingen aan de leefwijze en het leefmilieu

Meer informatie hieromtrent vindt u op de website http://handicap.fgov.be.

Voor alle teksten, foto's etc. van de website www.dravetsyndroom.eu geldt copyright ©2014 Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen.