Aanvallen

Wat voor soort aanvallen kunnen er optreden?
Zijn er omstandigheden die aanvallen uitlokken?
Wat moet U doen bij een aanval?

Bij het Dravetsyndroom beginnen de aanvallen bijna altijd in het eerste levensjaar. De aanvallen zijn meestal erg moeilijk behandelbaar.

Er zijn verschillende aanvalstypen die kunnen optreden bij het Dravetsyndroom. Soms zijn er omstandigheden die een aanval uitlokken, maar vaak ook komen aanvallen 'spontaan'.

Het is belangrijk om met de arts goede afspraken te maken over het toedienen van noodmedicatie om een aanval te stoppen.

Bij Dravetsyndroom gaat het om aanvallen die meestal moeilijk behandelbaar zijn. Daarnaast treden er vaak allerlei bijkomende problemen op, zoals een achterstand in de ontwikkeling en gedragsproblemen. Opvallend is dat er grote verschillen zijn tussen Dravetpatiënten onderling; zowel wat betreft de frequentie en de hevigheid van aanvallen, als de ernst van de bijkomende problemen.

De naam 'Dravet' verwijst naar de Franse kinderneuroloog Charlotte Dravet. Zij beschreef het ziektebeeld in 1978 voor het eerst.

In ons fotofilmpje vertellen we in enkele dia's wat het Dravetsyndroom inhoudt, en maakt u kennis met een aantal van onze Nederlandse en Vlaamse kinderen.

In mei 2017 heeft de stichting met hulp van verschillende professionals een boekje over het Dravetsyndroom geschreven. U kunt dit tegen een kleine vergoeding (een euro per boekje plus verzendkosten) bestellen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Een printvriendelijke versie vindt u hier.

Aanvalstypen

Welke aanvallen zijn typisch voor het Dravetsyndroom?

Uitlokkers

Wat kan tot een aanval leiden?

Stoppen van een aanval 

Hoe moet u een aanval behandelen?

Noodmedicatie

Welke medicijnen zijn er om een aanval te stoppen en hoe wordt het gebruikt?

Voor alle teksten, foto's etc. van de website www.dravetsyndroom.eu geldt copyright ©2014 Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen.