Donatie

Help ons onze doelen 
te bereiken

Om onze doelen te kunnen nastreven zijn we volledig afhankelijk van donaties, giften en acties. 

Iedere euro die u schenkt, komt direct of indirect ten goede aan patiënten met het Dravetsyndroom. 

Stichting Dravetsyndroom heeft de ANBI status (per 14 februari 2014).

NL46 RABO 0153 589 124 ten name van Stichting Dravetsyndroom NL/VL

Onze bankrelatie: Rabobank Dommelstreek. Gevestigd te Heeze-Leende.

BIC: RABONL2U
RSIN (fiscaal nummer): 853730921

Stichting Dravetsyndroom heeft de ANBI status (per 14 februari 2014). ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dit geldt alleen voor Nederland. 

Met ingang van 2019 geven Vlaamse donaties aan onze stichting recht op belastingvermindering (fiscaal attest). Dit geldt voor giften vanaf 40 euro.  

Uw donatie goed besteed

Iedere euro die u schenkt, komt direct of indirect ten goede aan patiënten met het Dravetsyndroom. Met uw donatie draagt u op de eerste plaats bij aan onderzoek op het gebied van Dravetsyndroom.

Daarnaast is uw donatie hard nodig om de activiteiten van de Stichting Dravetsyndroom NL/VL mee te kunnen financieren. Denk aan het verzorgen van informatiebijeenkomsten, het vervaardigen en verspreiden van voorlichtingsmateriaal en (in beperkte mate) promotiematerialen.

Verder hebben we als stichting te maken met een aantal terugkerende kostenposten, zoals onze bankrekening, reiskosten, onderhoud website en deelname aan de Dravet Syndrome European Federation.

In ons jaarverslag kunt u hier meer over lezen. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden 100% vrijwillig en dus onbetaald. Door zoveel mogelijk digitaal te doen (nieuwsbrieven, online vergaderen), beperken we onze kosten tot een minimum.

Het bestuur van de stichting heeft een beleidsplan opgesteld. 

Geinteresseerden kunnen dit plan opvragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor alle teksten, foto's etc. van de website www.dravetsyndroom.eu geldt copyright ©2014 Stichting Dravetsyndroom Nederland/Vlaanderen.